Den 1 mars 2015 tog vi över driften av växthusen, 12 000 kvm i Sunnanå Malmö!

Anläggningen i Sunnanå utanför Malmö ingår i företaget AB Tågerups Trädgård. Behovet av mer odlingsyta var stort 2015 och vi hade ingen möjlighet att bygga ut vid våra befintliga växhus i Saxtorp. Därför arrenderar vi idag dessa växthus med biytor. I Sunnanå arbetar Anders, Håkan, Mats och Per-Arne samt säsongsanställda. Anders ansvarar för personal och Håkan för driften. (se kontaktuppgifter under Kontakter) Det känns härlig att få utöka vår Tågerupsfamilj!