En hållbar produktion!

Tågerups Trädgård är ett familjeägt företag och har varit i vår familj sedan 1971 Det var Sten-Ove Svegin (Mattias pappa)som köpte anläggningen i Saxtorp för 50 år sedan, då var det mest grönsaker och grönsaksplantor som odlades i växthusen. Men dessa ersattes succesivt med krukväxter, sista tomatplantan odlades 1998. År 2000 hade alla växthus byggts om till moderna hus med rullbord, bevattning och belysning. Företaget producerade då ca 1 000 000 krukväxter. 2006 tar vi Mattias och Annika Svegin över ägandet av företaget. Vi satsar på utveckling och ökad produktion men lägger stor vikt i att behålla ”familjekänslan” samt att hålla hög kvalitet och kompetens inom företaget. Idag produceras drygt 4 700 000 krukväxter. För att fortsätta utveckla företaget är hållbarhet viktigt, detta arbetar vi aktivt med på olika sätt. Vi arbetar med att lyfta fram svenskodlade produkter genom att använda ursprungsmärkningen ”Från Sverige”, Detta hjälper konsumenten att välja en produkt som är odlad, skördad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Vi är ett IP-certifierat företag och har KRAV-certifierad kryddodling. Vi har en modern klimatanläggning som styr vårt energiuttag, samt kruk- och etikettmaskin för att få en flexibel och effektiv produktion. Vi recirkulerar allt vårt returvatten från växthusen och analyserar detta för att säkerställa kvaliteten på utgående vatten. För oss är det viktigt och naturligt att satsa på hållbar utveckling!