Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbyggsområden

2017 AB Tågerups Trädgård har blivit beviljade företagsstöd gällande energikonvertering från naturgas till träpellets. Det gäller anläggningen i Sunnanå utanför Malmö. Anledning till Investeringen Fossil energi är på sikt ingen hållbar lösning, varken ur miljö- eller ekonomisk synpunkt. På kortsiktig tid är naturgasen konkurrenskraftig sett till kostnad för energin, men både kunder och vår moder jord kräver ett miljövänligare alternativ. Konverteringen görs från gas till träpellets i en modern pannanläggning med ekonomisk drift och hög verkningsgrad. Förutom kostnadsbesparing och miljöprofil känns det extra fint att kunna utnyttja lokalproducerade produkter och tjänster till vårt värmesystem.